Business Model Canvas / Forretningsmodell

Hva er Business Model Canvas

Business Modell Canvas er et verktøy som hjelper deg å visualisere forretningsmodellen din og gir en oversikt over forretningsplanen. Modellen er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) og brukes når man skal kartlegge styrker og svakheter ved din forretningside. En forretningsmodell beskriver både hva en bedrift skal gjøre, og hvordan bedriften skal gjennomføre oppgaver som blir gitt. En organisasjons forretningsmodell kan beskrives med ni ulike byggeklosser.

DE 9 BYGGEBLOKKENE

Business Modell Canvas kategoriserer en virksomhets prosesser og interne aktiviteter i 9 separate kategorier, som hver representerer en byggestein i opprettelsen av produktet eller tjenesten. Disse kategoriene representerer de fire viktigste aspektene ved en virksomhet; kunder, tilbud, infrastruktur, så vel som økonomisk levedyktighet. Alle 9 kategoriene er listet opp og forklart nedenfor.

 1. Viktige aktiviteter: Aktivitetene som er nødvendige for å utføre en virksomhets forretningsmodell.
 2. Sentrale ressurser: Ressursene som er nødvendige for å skape verdier for kunden.
 3. Nettverk: Forretnings alliansene som utfyller andre aspekter av forretningsmodellen.
 4. Verdiforslag: Produktene og tjenestene en virksomhet tilbyr.” et verdiforsalg er et samlet syn på.. produkter og tjenester som sammen representerer verdi for et spesifikt kundesegment. Det beskriver hvordan et firma skiller seg fra konkurrentene og er grunnen til at kunder kjøper fra et bestemt firma og ikke fra et annet. ” Osterwalder (2004)
 5. Kundesegmenter: Målgruppen for en virksomhets produkter og tjenester.
 6. Kanaler: Midlene som et selskap leverer produkter og tjenester til kunder. Dette inkluderer selskapets markedsførings- og distribusjonsstrategi.
 7. Kundeforhold: Koblinger et selskap etablerer mellom seg selv og sine forskjellige kundesegmenter. Prosessen med å håndtere kundeforhold blir referert til som kundeforholdshåndtering.
 8. Kostnadsstruktur: De økonomiske konsekvensene av midlene brukt i forretningsmodellen.
 9. Inntektsstrømmer: Måten et selskap tjener penger på gjennom en rekke inntektsstrømmer.
Bilderesultat for business model canvas picture

Hvordan brukes Business Model Canvas?

Modellen kan både brukes til å få oversikt over forretningsplanen eller fungere som forretningsplan.

Business Modell Canvas krever mye mindre dokumentasjon enn en tradisjonell forretningsplan. Siden all informasjonen er på en enkelt side, er oppdateringer og endringer langt enklere å gjøre. Den forenklede utformingen gir et klart bilde av organisasjonen for nye ansatte, forretningspartnere og potensielle investorer.

Når du har satt opp en forretningsmodell er det viktig at du samarbeider med dine kollegaer/partnere eller andre eksterne aktører. Dette burde du gjøre for ved å gjennomgå modellen din. Sammen med andre finner du styrker og svakheter, strukturer og prosesser noe som er positivt for bedriften.

Hva er fordelene med en BMC?

BMC har fem hovedfordeler:

Det er fokusert.

Foretak trenger en definisjon av hvordan de skal få produktene sine til kundene sine, og forretningsmodell hjelper deg med å definere dem. Det gir deg også konkurransefortrinn til å starte en lønnsom virksomhet, ikke bare gjennom produkt innovasjon, men også gjennom å designe virksomheten riktig.

Tydelig og Kortfattet.

Det hjelper deg å dokumentere din oppstart reise, slik at du enkelt kan endre den mens du går. Forretningsmodellen er en “Blueprint” som definerer virksomheten din i utgangspunktet, og du utvider senere den. Det er nyttig for enkel kommunikasjon med teamet ditt, investorer, partnere så vel som ansatte å komme ombord med din visjon.

Målrettet kundenes behov.

Den største grunnen til oppstart feil er “Produkt / Market” og ikke selve produktet. Forretningsmodell tvinger deg til å tenke utover produktet ditt. Når du ser for deg hvordan du skal selge produktet ditt, hvilken type ressurser du trenger de forskjellige kundesegmentene du også kan betjene, blir virksomheten klar. Å dokumentere det gir deg klarheten når du snakker med kundene dine.

Reduserer risikoen.

Forretningsmodell hjelper deg med å ta ideen din til markedet. Å koble punktene mellom verdiforslaget, kundesegmenter og inntektsstrømmer. Som er et godt innspill til markedsførings-strategien, posisjons erklæringen og salgs-strategien. Man får kanten over konkurrentene dine som er fordypet i forretningsplanens lange sider.

Vitenskapelig rammeverk som fungerer.

Forretningsmodell er en velprøvd metodikk, ikke bare for oppstart, men også for å innovere i store bedrifter. Nespresso, et heleid datterselskap av Nestl., Er et flott eksempel på en kraftig forretningsmodell.

Kilder:

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://merlin-ict.eu/what-is-a-business-model-canvas/

Blokkjeder

Hva er Blokkjede?


På sitt mest grunnleggende nivå er blokkjede bokstavelig talt bare en kjede med blokker, men ikke i tradisjonell forstand av disse ordene. Når vi sier ordene “blokk” og “kjede” i denne sammenhengen, snakker vi faktisk om digital informasjon “blokken” som er lagret i en offentlig database “kjeden”. “Blokker” på blockchain består av digitale informasjons stykker.

Dette har tre deler:

 • Blokkeringer lagrer informasjon om transaksjoner som dato, klokkeslett og penger for det siste kjøpet ditt fra Ruter. ( NB. Jeg bruker Ruter som et eksempel på et kjøp, Ruter bruker ikke bokkjede prinsippet)
 • Blokkeringer lagrer informasjon om hvem som deltar i transaksjoner. En blokk for kjøpet ditt fra Ruter vil registrere navnet ditt sammen med Ruter.no. I stedet for å bruke det faktiske navnet ditt, blir kjøpet registrert uten identifikasjons informasjon ved hjelp av en unik “digital signatur”, som et brukernavn.
 • Blokker lagrer informasjon som skiller dem fra andre blokker. På samme måte som du og jeg har navn som skiller oss fra hverandre, lagrer hver blokk en unik kode som kalles “hash” som lar oss skille den fra hver annen blokk. La oss si at du har kjøpt på Ruter, mens det er i transitt, bestemmer du at du bare ikke kan motstå og trenger et nytt. Selv om detaljene i den nye transaksjonen vil se nesten identiske ut som du har kjøpt tidligere, kan vi fortsatt skille blokkene fra hverandre på grunn av deres unike koder.

Hvordan funker Blokkjede

Målet til en blokk er å lagre data, når dataene har blitt lagret . Blir den lagt til blokkjede, dette består av flere blokker som er spredd sammen. For at en blokk kan ble legget til i en blokkskjede, må fire ting skje: En transaksjon må skje. Denne transaksjonen må bekreftes. Denne transaksjonen må lagres i en blokk. Den blokken må gis en hash. Når alle transaksjoner for en blokk har blitt bekreftet, må den gis en unik, identifiserende kode som kalles en hash.

 Hvordan kan det bli brukt i Norge?

 • Bankbruk

Kanskje ingen industri kan dra fordel av å integrere blokkjede i sin forretningsdrift mer enn banker. Finansinstitusjoner opererer bare i arbeidstiden, fem dager i uken. Det betyr at hvis du prøver å sette inn en sjekk på fredag vil du sannsynligvis måtte vente til mandag for å se at pengene treffer kontoen din. Selv om du gjør innskudd i løpet av arbeidstiden, kan det fortsatt ta en til tre dager å bekrefte transaksjonen på grunn av det store volumet av transaksjoner som bankene trenger å gjøre opp. Blokkjede operer 24/7.

Ved å integrere blokkjede i banker, kan forbrukere se transaksjonene sine behandles på så lite som 10 minutter, i utgangspunktet tiden det tar å legge til en blokk til blokkjede, uansett tid eller dag i uken. Med blokkjede har bankene også muligheten til å utveksle midler mellom institusjoner raskere og sikrere.

 • Helsevesenet

Helsepersonell kan utnytte blokkjede for å lagre pasientenes sykejournaler på en sikker måte. Når en medisinsk journal blir generert og signert, kan den skrives inn i blokkjede, som gir pasienter bevis og tillit til at posten ikke kan endres. Disse personlige helsepostene kan kodes og lagres på blokkjede med en privat nøkkel, slik at de bare er tilgjengelige av visse individer, og dermed sikrer personvern.

Jeg syntes denne linken under her forklarer hele konseptet av hva en blokkede er, jeg anbefaler om  å se på det, hvis det er fortsatt vanskelig å forstå.

http://graphics.reuters.com/TECHNOLOGY-BLOCKCHAIN/010070P11GN/index.html

Andre kilder:

https://www.internetsociety.org/issues/blockchain/?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQks5wk3UvQnOTUTlCqqvUgU5-jhltjpT0YlLLGAhqathFpeCy6ixaRoCv-wQAvD_BwE https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

Filterbobler og Ekkokammer

HVA ER FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER

Filterbobler er din egen unik utsikt, av informasjon som du lever i online. Det som er i den kommer an på hvem du er og hva du gjør, utfordringene med en filterboble er at man ikke får velge hva som kommer inn i bobblen din, og hva som kommer ut. Der Ekkokammer er Informasjon som kan komme fra mange forskjellige kilder. Når du bare hører det samme perspektiv og meninger om, og om igjen da er det en mulig du er i en ekkokammer. En ekkokammer er en miljø der folk på sosiale media møter og deler sine meninger, som henger sammen med sine egne individuele meninger/tanker.

En filterboble oppstår ved en algoritme på en nettside som sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Ekkokammer kan oppstå hvor som helst der informasjon blir tildelt. Selv om det er online eller i realiteten. Men på nettet kan man lett finne folk med samme perpektiv som deg effektiv og letter å havne i en.

PÅVIRKININGENE FILTERBOBLE OG EKKOKAMMER HAR HATT FÅR VÅR SAMFUNN

Filterboble

Hver ny teknologi gir en hel rekke kostnader og fordeler. Mange blir realisert bare når tiden går. Oppfinnelsen av bøker førte til at folk bekymret seg for at hukommelse og muntlig tradisjon ville endres. Papir skapte panikk da unge mennesker byttet fra skifer til dette nyutviklede mediet. Internett har ikke vært noe unntak.

Demokrati krever at innbyggerne ser ting fra hverandres synspunkt, men i stedet er vi mer og mer lukket i våre egne bobler. Demokrati krever avhengighet av delte fakta i stedet blir vi tilbudt parallelle, men separate universer. Tilpasningsfilter serverer en slags usynlig vegg, som lukker oss fra  våre egne ideer.

Ekkokammer

På den ene siden er det positive at fenomenet skape en pluralistisk åpen tale der flerkulturelle og forskjellige synspunkter kommer til lys, og på den annen siden ved å prøve å støtte og styrke sine egne meninger og overbevisninger, kunne mennesker bli matet og fremkalle negative temaer, følelser og holdninger som hat, rasisme, vold og ekstremisme, samt en økende politisk og sosial polarisering. Videre fører mekanismen “ekkokammer” til å tro at annonsene og nyhetene vi leser er den eneste mulige oppfatningen og det rette perspektivet, en mekanisme som er spesielt sterk og innflytelsesrik på det politiske feltet.

fenomenet “ekkokammer” har en veldig sterk og innflytelsesrik påvirkende både på den sosiale og politiske delen blant brukere av sosiale medier. Mange selskaper prøvde å motvirke effekten av ekkokammer som et eksempel gjorde Facebook det ved å endre algoritmen til “Trending” siden, for å gi muligheten til å visualisere flere nyhetskilder for et bestemt emne, ved å gi en bredere nyhetskilder, blir leserne utsatt for flere varianter av synspunkter og ikke bare for en entydig visjon.

KONSEKVENSENE VED FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER


Google bruker 57 forskjellige signaler for å tilpasse søkeresultatene, inkludert søkehistorikken vår og hvilke datamaskiner og nettlesere vi bruker. Det er en vanlig praksis som feier nettet, også blant store nyhetssider, noe som resulterer i utviklingen av en verden der Internett tar beslutninger for oss ved hjelp av algoritmiske redaktører. Et av problemene med denne tilnærmingen er at algoritmer mangler den journalistiske integriteten og etikken til menneskelige redaktører.

Uten vår kunnskap kan vi dermed bli vist fra det som er ubehagelig, utfordrende og viktig, som er viktige ingredienser i et sunt samfunn som inneholder alternative synspunkter. Når det gjelder en ekkokammer den lager en kommunikasjons brud og blokker en persons perspektiv, noe som fører til at de har vanskeligheter med å Konsekvensene med en ekkokammer er at de kan lage kommunikasjons brud og blokke en persons perspektiv, noe som fører til at de har vanskeligheter med å diskutere emne.

kilder: https://hiof.instructure.com/courses/736/pages/5-dot-5-1-filterbobler-en-utfordring-for-kildekritikken?module_item_id=35188 https://datascience.berkeley.edu/eli-pariser-beware-online-filter-bubbles/https://hiof.instructure.com/courses/736/pages/5-dot-5-1-filterbobler-en-utfordring-for-kildekritikken?module_item_id=35188

FOODORA l DIGITAL PLATTFORM

Hei, og velkommen tilbake til et nytt blogginnlegg. I den 15.01.20 fikk vi en oppgave om å skrive et blogginnlegg om digital plattform. For å kunne skrive om innlegget har jeg valgt om å skrive om mattjenesten Foodora. Her har jeg valgt å bruke informasjonen jeg har fått fra forelesingen og kildene jeg har lest på egenhånd.

HVA ER DIGITAL PLATTFORM?

En digital plattform er en teknologibasert forretningsmodell som skaper verdi ved å legge til rette for utveksling mellom to eller flere avhengige grupper. Mest ofte samler plattformer sluttbrukere og produsenter for å handle med hverandre. De gjør det også mulig for selskaper å dele informasjon for å forbedre samarbeid eller innovasjon av nye produkter og tjenester. Plattformen økosystem kobler to eller flere sider, og skaper kraftige nettverk effekt der verdien øker når flere medlemmer deltar.

figur

FOODORA SOM EN PLATTFORM

Kontrakten mellom Foodora og restaurantene er basert på en gjensidig oppsigelse med en oppsigelsestid på 14 dager, hvor man ikke behøver å oppgi noen årsak til oppsigelsen (Foodora, 2018). Dette betyr at Foodora på kort varsel kan si opp kontrakten, og deretter tilby en ny avtale med endrede vilkår. Da Foodora for eksempel lanserte sin pick-up-tjeneste, at kunder kunne bestille mat gjennom Foodora og hente den selv, ble restaurantene påtvunget denne tjenesten. Dette innebærer at restaurantene må betale en andel av salget til Foodora, selv uten at Foodora leverer maten. En av representantene fra restaurantene som benytter Foodora, fortalte at de opplevde dem som harde forhandlere.

Bilderesultat for foodora

MÅLGRUPPEN RESTAURANTER NÅR UT TIL VED HJELP AV FOODRA

Restaurantene opplever at de, ved å delta på disse plattformene, blir lettere tilgjengelig for kundene sine. Dette har ført til at både deres eksisterende marked utvides og at de når ut til nye markeder.

Samarbeidet gir restaurantene frihet til å fokusere på sine kjerneaktiviteter som er mat og service, mens matleveringstjenestene kan fokusere på det de er gode på – nettopp det å levere mat. Restaurantene blir dermed mer produktive. I tillegg fungerer tjenestene som gode plattformer for markedsføring, noe som igjen bidrar til å øke restaurantenes etterspørsel og inntjening.

FOODORAS TRANSAKJSONKOSTNADER

Transaksjonskostnader  er kostander som benytter seg av markeder. For eksempel tid brukt på å innhente informasjon om priser og kvalitet, eller å forhindre at en blir lurt eller av andre aktører i markedet eller lignende.

Transarksjonskostnad kan deles inn i flere typer:

 • Søkekostander

Foodora er en plattform som samler byens beste restauranter på ett sted. De samarbeider med de mest populære stedene i byen, og tilbyr et bredt utvalg mattyper og retter. Når du er sulten er Foodora lett tilgjengelig, og din favorittmat er bare noen tastetrykk unna! Bestillingen gjør du enkelt gjennom app eller hjemmeside. All mat tilberedes og pakkes av deres fantastiske partnerrestauranter, og du velger hvorvidt du ønsker bestillingen levert av deres syklister, eller om du vil hente den selv i restauranten.

 • Informasjonkostnader

Hver restaurant har et unikt leveringsområde som avgjøres av flere faktorer, og du får opp de som er tilgjengelig for deg når du har skrevet inn adresse. I tillegg har restaurantene mulighet til å stenge midlertidig dersom de opplever for stor pågang. Dette kan gå utover ditt tilbud.

 • Forhandlingkostnader

Leveringskostnaden ligger på mellom hyggelige 39 kr og 79 kr, avhengig av dag og tid. Foodora krever 30 prosent av salgsinntekten på salg formidlet via plattformen. Samarbeidskjedene forteller imidlertid at de gjennom forhandlinger har fått ned prisen.

 • Vurdering-/Beslutningkostnader

Dersom noe mangler eller er feil i din bestilling kan du kontakte kundeservice via en live chat-funksjon i appen eller på nettsiden deres, eller via support gruppen. De vil ta hånd om bestillingen din, og løse situasjonen på best mulig måte.

 • Evalueringkostnader

Hvis restauranten ikke har begynt å tilberede maten, vil de selvfølgelig kansellere bestillingen og betale deg tilbake. Om restauranten derimot har begynt å tilberede maten, kan de dessverre ikke refundere beløpet

 • Tvangkostnader

Hvis bestillingen din ble kansellert eller tilbakebetalt delvis, vil den første transaksjonen enten bli kansellert og fjernet fra kontoutskriften, eller en prisjustering vil bli behandlet. Refusjon og prisjusteringer tar vanligvis mellom 1 og 5 virkedager å reflekteres i uttalelsen.

https://www.youtube.com/watch?v=lEio4huJNiY

Video over forklarer transaksjonskostnaden til Foodora og stort sett hvordan Foodora opererer.

Kilder: https://www.foodora.no/ Foodroa ansatt . https://www.magma.no/muligheter-og-konsekvenser-ved-a-delta-pa-digitale-plattformer https://no.wikipedia.org/wiki/Transaksjonskostnad Pensum.

kunstig intelligens l Artificial Intelligence

Hei, og velkommen tilbake til et nytt blogginnlegg. I den 13.01.20 fikk vi en oppgave om å skrive et blogginnlegg om AI. For å kunne få skrive om innlegget, bruker jeg informasjonen jeg fikk fra forelesingen og i kildene jeg har lest på egenhånd.

HVA ER KUNSTIG INTELLIGENS?

Som forstått er Kunstig intelligens (AI) er en bred gren av selskaper som er opptatt av å bygge smarte maskiner som er i stand til å utføre oppgaver som typisk krever menneskelig intelligens.

I forelesningen snakket vi om hvordan AI har potensial til å endre måten mennesker kommuniserer på, ikke bare med den digitale verdenen, men også med hverandre. Gjennom sitt arbeid og sosiale liv.

Kunstig intelligens (AI) har fått økt oppmerksomhet de siste årene.
Innovasjon, muliggjort via Internett, har ført AI nærmere hverdagen vår. Disse fremskrittene, sammen med interessen for teknologiens potensielle samfunn økonomiske og etiske virkninger, settes AI på spissen for mange debatter. Industri investeringer i AI øker raskt, og myndighetene prøver å forstå hva teknologien kan bety for folket.

HVORDAN FUNGERER KUNSTIG INTELLIGENS AI

En god forklaring på hva kunstig intelligens er, og hvordan det fungerer er talen til CEO i Data Robot Jeremy Achin.

“AI funker som et datasystem som er i stand til å utføre oppgaver som
vanligvis krever menneskelig intelligens …. Mange av disse kunstige intelligens systemene er drevet av maskin læring, noen av dem drives av dyp læring og noen av dem drives av veldig kjedelige ting som regler.”

TO TYPE AV KUNSTIG INTELLIGENS AI

Maskin læring. 

Maskin læring er en anvendelse av kunstig intelligens AI som gir systemer muligheten til automatisk å lære og forbedre av erfaring uten å være programmert til det. Maskin læring fokuserer på utvikling av data. Ved å se på data som er tilgjengelig kan den bruke dem til å lære for seg selv.

Dyp Læring 

Dyp læring er en maskin lærings teknikk som lærer datamaskiner å gjøre det som kommer naturlig for mennesker for eksempel er, Dyp læring er en nøkkel teknologi bak selvkjørende biler, som gjør dem i stand til å gjenkjenne et stoppskilt, eller å skille en fotgjenger fra en lyktestolpe.

NÅVÆRENDE BRUK AV KUNSTIG INTELLIGENS AI

I forelesingen snakket vi om alle de ulike måtene AI blir brukt på noen gode
eksempler var.

 • E-postfiltrering: E-posttjenester bruker kunstig intelligens for
  å filtrere innkommende e-postmeldinger. Brukere kan trene spam filtrene sine
  ved å merke e-postmeldinger som “spam”.
 • Personalisering: Internett-tjenester
  bruker kunstig intelligens for å tilpasse opplevelsen din. Tjenester, som
  Amazon eller Netflix, “lærer” fra tidligere kjøp og kjøp av andre
  brukere for å anbefale relevant innhold for deg.
 • Talegjenkjenning: Applikasjoner bruker kunstig intelligens for å optimalisere tale gjenkjenning funksjoner. Eksempler inkluderer intelligente personlige assistenter, f.eks. Amazons “Alexa” eller Apples “Siri”.

UTFORDRING MED KUNSTIG INTELLIGENS AI

Det er Mange faktorer som bidrar til utfordringene Kunstig intelligens AI står overfor. En stor utfordring AI står over er Trygghet og sikkerhet. Når AI lærer og samhandler med sitt miljø, er det mange utfordringer knyttet til sikker distribusjon. Det er en mulighet at det kan stamme likegyldighet til virkningen av dens handlinger. Et eksempel er hvis AI finner en måte å gjøre noe som kan gjøre det lettere å nå målet, men ikke samsvarer med designerens intensjon, for eksempel en rengjøring robot som feier skitt under et teppe. Et annet utfordringer er, hvordan skal det bli brukt. For eksempel våpen industrielt prøver å lage kunstig intelligens som kan erstatte soldater. etter nyhetene ble oppdaget, begynte man å lure. Har de et moralsk kompass? kan de bli hacket? her er det masse spørsmålet som man ikke har fått svar på ennå.

MIN MENING OM KUNSTIG INTELLIGENS AI

Noe som hadde Interessant er hvis man kunne lage AI som kunne lese personer. For eksempel se om du lyver, hvordan du har det osv., også kunne informasjon videre føres til legen, for å se hvordan det går med deg. Eller så kan politiet bruke informasjonen, uten å gå gjennom en prosess.

Dette er det jeg hadde å si om kunstig intelligens, stoffet hente fra forelesingen og litt Research som jeg gjorde på egenhånd.

kilder: https://www.afcea.org/content/three-steps-getting-ai-right-pentagon https://snl.no/kunstig_intelligens https://www.zdnet.com/article/what-is-ai-everything-you-need-to-know-about-artificial-intelligence/

DIGITAL MARKEDSFØRING

Skole dagen min startet den 6.01. 20, her skulle jeg møte opp til min første time av Digital markedsføring. Jeg var både spent samt gruet jeg meg til en ny forelesing jeg ikke hadde mye kunnskap om. Vi fikk tildelt informasjon om hvordan det fjerde semestret skal gå for seg, og alle forelesere vi skulle ha gjennom semesteret. Etter det gikk vi direkte til den første forelesningen jeg skulle ha for semesteret. Vi snakket om bloggen og hvordan vi skal fokusere på både siden, og det å skrive en blogg innlegg. Selv om jeg har aldri laget en side og skrevet en blogg innlegg, er det en første gang for alle. For meg handler det ikke om hvordan man starter men, hvordan man avslutter. Målet mitt var å se gjennom og fullføre faget, selv om det kan komme en del distraksjoner gjennom tid.

Et interessant tema vi gikk over i timen var kunstig intelligens, og hvordan det skal ta over jobber i framtiden, hvis ikke mennesker klarer å utvikle seg sammen med den teknologiske utviklingen i samfunnet. Det er en spennende tankegang å tro at vi skal konkurrere med maskiner de neste 20 årene, de fleste arbeidsorganisasjoner har allerede forsøkt å tilpasse seg til endringene som foregår. Istedenfor å intervjue selgere, har de klart å lage et program som kan muliggjøre om selgeren kan få jobben. Ved bruk av slike program kan de se om selgeren er tilpasningsdyktig og løsningsorientert.

Det er for eksempel slik informasjon teknologi henter inn for selskaper. Jeg syntes dette var et interessant tema som forklarer samt viser oss innvirkningen av teknologi. Etter det gikk vi videre til DIGITAL DISRUPTION. Jeg vet, stort ord. Kort forklart, så handler dette om fullstendig endret teknologi, eksempler på dette er hvordan vi gikk fra skrivemaskiner som var mekaniske til elektronisk skrivemaskiner og nå datamaskiner. Teknologi har vært med på å endre det tradisjonelle markedet. Nå kan man se selskaper som gjør det best er, selskaper som ikke frykter å være stadig vekk i endring.

Jeg tror jeg har snakket nok her, jeg gleder meg til å se hvordan neste time blir, og alle de nye tingene jeg kommer til å lære. Jeg glemte å snakke om 3D printing, vi tar det neste gang.